Konusni zupčanici

Konusni zupčanici

Zupčanici predstavljaju mašinske elemente za prenos obrtnog kretanja sa jednog vratila na drugo pomoću sprezanja zubaca zupčanika. Izravnim zahvatom izbočina (zuba) i udubljenja (uzubina) naizmenično izrađenih na obodnim površinama zupčanika. Ovo su najčešće upotrebljavani mašinski elementi, pa se sa pravom važe kao sinonim za mašinsku nauku. Upotreba zupčanika je veoma široka. Započinje (ukoliko se izostave mikrosistemi) kod satnih mehanizama, a nikako ne završava sa primjenom u menjaču vetroturbine.

Konusni zupčanici služe za vratila koja se seku u jednoj zajedničkoj ravni. Veoma slično kao u slučaju cilindričnih zupčanika razlikujemo konusne zupčanike sa pravim, kosim i lučnim (krivoliniskim) zubcima sa sličnim prednostima i manama.