Lančanici

Lančanici

Lančani prenos, slično remenskom prenosu sa zupčastim remenom, prenos snage vrši pomoću veze oblikom. Pljosnatim i klinastim remenom prenosi se snaga i gibanje pomoću veze silom (trenje). Lančani prenos se upotrebljava tamo gde je remenski prenos nemoguć zbog loših prostornih i prenosnih prilika ili razmaka osi vratila. Lančani prenosi s manjim obuhvatnim uglom i manjim razmakom osi mogu prenositi znatno veće sile nego remenski prenos. Nije im potrebno nikakvo predzatezanje, pa prema tome manje opterećuju vratila. Lančani prenosi međutim ne rade elastično i potrebno im je bolje održavanje, jer se moraju podmazivati, a često ih treba zaštititi protiv uticaja prašine. Lanci i lančanici su znatno skuplji od remena i remenice. Dobri su u gradnji transportnih uređaja, u industriji motornih vozila, za bicikle i kod poljoprivrednih mašina.